Bij 650 jaarkaarthouders zit onze golfclub vol. En vol is ook echt vol. Hoezeer we iedereen een prachtige golfclub beleving ook gunnen. Het feit is simpelweg dat onze berekeningen aangeven bij 650 vaste leden het maximum te hebben bereikt.

Op dit moment telt de golfclub 497 jaarkaarthouders en als we het groeitempo van afgelopen jaren hierop mogen loslaten, hebben we eind 2025 ons maximum bereikt.