De afgelopen weken hebben we vele klassen van het ISW HOOGELAND mogen ontmoeten. Af en toe grote klassen. Luuk Vermaase draait zijn handen er niet voor om. Samen met Joey Bui, Bram Kloos en de diverse gymleerkrachten van het ISW werden het hele fijne (en vooral veilige) lessen. Soms gaf het wat drukte op de driving range. Maar het blijft leuk om de jeugd zo op ons park bezig te zien!