De velden van het Juliana Sportpark zijn ontoegankelijk zolang het onderliggende ijs het water in de toplaag vasthoudt.

de verwachting is, dat na de volledige dooi en veldbewerking door  gemeente, de velden donderdag 22 december weer toegankelijk zijn om te bespelen.

Team Golfclub Westland