2022 is alweer bijna afgelopen. We kunnen terugkijken op een fantastisch seizoen, heerlijk weer en onze mooie golfbaan. De baan is nu wat modderig, maar hij heeft er over het algemeen prima verzorgd bijgelegen! Greenkeepers: goed gedaan.

Wat ons wel opvalt, is dat bunkers slecht worden aangeharkt en pitchmarks op de green makkelijk worden vergeten. We zien dat niet alleen op GCW, maar ook op andere golfbanen in Nederland. Daarom een beroep op iedereen: REPAREER UW PITCHMARK en HARK DE BUNKER AAN!

En als je ziet dat dat toch niet is gebeurd, loop er dan niet voorbij en geef het goede voorbeeld en repareer en hark voor de speler die dat niet heeft gedaan.

De RHC heeft in 2022 de plaatselijke regels herschreven. Dit was nodig. De plaatselijke regels zijn vermeld op de scorekaart. We raden iedereen aan hiervan kennis te nemen.

We hebben de out of bounds situatie (witte markeringen) willen benadrukken en de situatie bij de hindernissen uitgelegd.

Tenslotte heeft de RHC door de baan witte en rode paaltjes aangebracht om gebieden op de baan de verduidelijken.

Op 1 januari 2023 worden een aantal golfregels veranderd of aangepast. Het gaat hierbij om verbeteringen en preciseringen zodat de regels gemakkelijker te begrijpen en toe te passen zijn. Dit gebeurt om de 4 jaar en is vaak het gevolg van speelsituaties die zijn voorgekomen tijdens wedstrijden.

Het kleine regelboekje voor in de tas wordt vervangen door een regelapp en wordt op 14 december 2022 geactualiseerd.

Klik hier voor de belangrijkste wijzigingen.

Samengevat zijn dit de belangrijkste wijzigingen.

 • Er komt een nieuwe regel voor golfers met beperkingen. Toelichting: hiermee worden de regels voor golfers met beperkingen van toepassing voor alle wedstrijden.
 • Bij strokeplay wordt de wedstrijdleiding verantwoordelijk voor de correcte handicap van de speler. Toelichting: De wedstrijdcommissie moet derhalve zich er van overtuigen van de juistheid van de handicap van de speler.
 • Wanneer een provisionele bal wordt gespeeld terwijl dat niet is toegestaan wordt dat de bal in het spel met straf van slag en afstand. Toelichting: Als het redelijk kan worden vastgesteld dat de oorspronkelijke bal wordt gevonden is het spelen van een provisionele bal niet toegestaan. Dit is nu expliciet in de regels opgenomen.
 • Een club die tijdens de ronde is beschadigd, mag worden vervangen. Toelichting: Dit geldt alleen als de beschadiging niet door misbruik is ontstaan.
 • Als je de bal ten onrechte vervangt voor een andere krijg je voortaan 1 strafslag. Toelichting: dit waren voorheen 2 strafslagen of verlies van de hole bij matchplay.
 • Als een bal die vanaf de green wordt gespeeld een insect, de speler of de club raakt die is gebruikt om de slag te doen, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt. Toelichting: als het geen insect is en een spin is geen insect, dan geldt deze regel niet en moet de slag worden overgedaan.
 • Algemene wijziging bij de procedure recht naar achteren ontwijken. Als je in de rechte lijn naar achteren wilt ontwijken, bijvoorbeeld bij een hindernis of bij een onspeelbare bal, dan moet je op de lijn droppen en de bal moet in de droppingzone tot stilstand komen. De dropping zone strekt zich ook uit tot één stoklengte naar voren vanaf de plaats waar de bal de grond raakt. Toelichting: De droppingzone in deze situatie is derhalve veranderd in een hele cirkel. Onderstaand schema geeft goed weer wat er is veranderd.
 • Als de bal na het droppen, geplaatst of teruggeplaatst door natuurkrachten in een ander gebied terecht komt, moet de bal worden teruggeplaatst. Toelichting: dit is een nieuwe uitzondering, standaard is dat de bal moet worden gespeeld zoals die licht als deze bijvoorbeeld door de wind wordt bewogen. Maar als nu de bal bijvoorbeeld na het droppen in de droppingzone de bal tot stilstand is gekomen en daarna bijvoorbeeld door de wind van de bijvoorbeeld de fairway in bijvoorbeeld een bunker inrolt, dan moet deze worden teruggeplaatst. Je speelt dus van de verkeerde plek als je dat niet doet.
 • Je mag geen voorwerp neerleggen om jouw speellijn aan te geven of andere informatie te geven over de richting van je slag. Toelichting: doe je dat wel, al leg je maar een blaadje ergens neer, 2 strafslagen. Het maakt niet uit of je de bal hebt geslagen of niet.
 • Strafslagen wegens te laat verschijnen, meer dan 14 clubs in je tas en langzaam spel worden in mindering gebracht op de score van de hole. Toelichting: tot nu toe worden deze strafslagen in mindering gebracht op de score van de ronde. Bij een stableford wedstrijd kan dit tot een andere eindscore leiden.
 • Als een speler meerdere regels overtreedt of een enkele regel meerdere keren overtreedt voordat sprake is van een tussenkomende gebeurtenis, krijgt de speler slechts één straf. Als de regelovertredingen verschillend bestraft worden, krijgt de speler de hogere straf. Toelichting: tot nu toe kreeg je bij een stapeling van meerdere straffen voor elke overtreding het aantal strafslagen dat daarvoor geldt.
 • Als volgens de regels de slag niet telt moet je de bal opnieuw spelen zonder straf. Doe je dat niet en speel je door, dan telt de slag en moet je 2 strafslagen nemen. Toelichting: tot nu toe kreeg je in deze situatie twee strafslagen als je niet had teruggeplaatst en mocht je ook nog significant voordeel uit de situatie hebben gehad, dan volgde diskwalificatie.